Όνομα/Name: Ζευγώλης Ιωάννης E. / Zevgolis Ioannis E.
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79646
Ιστοσελίδα: https://utopia.duth.gr/zevgolis/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Ζ.18.Υ.Γ Ζ.18.Υ.Γ Αντιστηρίξεις
Ζ.24.Ε.Γ Ζ.24.Ε.Γ Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής
Η.13.Υ.Γ Η.13.Υ.Γ Σήραγγες και Υπόγεια Έργα
Θ.27.Ε.Γ Θ.27.Ε.Γ Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)