ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ


Για την ολοκλήρωση της εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού  έτους 2021-2022 στο Τμήμα Π.Μ. του Δ.Π.Θ.  (μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) θα πρέπει να υποβληθούν  ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το Τμήμα Π.Μ. θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής και υποβολής των δικαιολογητικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Π.Μ.

Ανακοίνωση για παράδοση βαθμού Διπλωματικής Εργασίας


Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θέλουν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία, πρέπει να ενημερώσουν τον επιβλέποντα Καθηγητή τους ώστε να στείλει στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 1/11/2021 το βαθμολόγιο της Διπλωματικής τους εργασίας

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021 από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.


Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ για εκ νέου υποβολή αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εκ νέου υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος από όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση στην προηγούμενη προθεσμία. Για το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δείτε το συνημμένο αρχείο.

Για πληρέστερη ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΔΠΘ: https://www.duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 

Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας της εξέτασης στο μάθημα Πειραματική Αντοχή των Υλικών


Ανακοινώνεται ότι η προφορική εξέταση του μαθήματος Πειραματική Αντοχή των Υλικών η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 1/10/2021και ώρα 12:00- 14:00 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/9/2021 και ώρα 15:00-16:00.

Η διδάσκουσα
Μαρία Φαλάρα
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος _Μηχανική της Θραύσης


Ανακοινώνεται ότι η προφορική εξέταση του μαθήματος «Μηχανική της Θραύσης» του 7ου εξαμήνου, που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 23/9/2021 και ώρα 14:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/9/2021 και ώρα 14:00-15:00.

Μαρία Ναούμ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός