Εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021 από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.


Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ για εκ νέου υποβολή αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εκ νέου υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος από όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση στην προηγούμενη προθεσμία. Για το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δείτε το συνημμένο αρχείο.

Για πληρέστερη ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΔΠΘ: https://www.duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 

Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας της εξέτασης στο μάθημα Πειραματική Αντοχή των Υλικών


Ανακοινώνεται ότι η προφορική εξέταση του μαθήματος Πειραματική Αντοχή των Υλικών η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 1/10/2021και ώρα 12:00- 14:00 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/9/2021 και ώρα 15:00-16:00.

Η διδάσκουσα
Μαρία Φαλάρα
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος _Μηχανική της Θραύσης


Ανακοινώνεται ότι η προφορική εξέταση του μαθήματος «Μηχανική της Θραύσης» του 7ου εξαμήνου, που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 23/9/2021 και ώρα 14:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/9/2021 και ώρα 14:00-15:00.

Μαρία Ναούμ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ _ ΓΣ ΣΧΟΛΗΣ (1)

N4823_2021

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.pdf

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση του μαθήματος Στατική των Κατασκευών ΙΙ


Ανακοινώνεται ότι η εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση του μαθήματος «Στατική των Κατασκευών ΙΙ» του 6ου εξαμήνου, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 15:00-17:00, αλλάζει ώρα. Θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 29/9/2021 στις 15:30-17:30.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση του μαθήματος Λιμενικά Έργα


Ανακοινώνεται ότι η εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση του μαθήματος «Λιμενικά Έργα » του 7ου εξαμήνου, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 16:00-20:00, αλλάζει ώρα. Θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 29/9/2021 στις 17:30-21:00.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος