Καραμπίνης Αθανάσιος / Karampinis Athanasios


Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης
Βαθμίδα: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος.

Τομέας-Εργαστήριο: Τομέας Δομικών Κατασκευών / Εργ. Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Διδασκόμενα Μαθήματα:
1. Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΒ
2. Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΓ
3. Έλεγχος και Επεμβάσιες στις Κατασκευές
4. Κατασκευές απο Φέρουσα Τοιχοποιία
5. Γέφυρες Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος
6. Σεισμική Συμπεριφορά Κατασκευών απο Σκυρόδεμα
7. Σεισμικός Σχεδιασμός Γεφυρών

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
1. Αναλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών από Ωπλισμένο και Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
2. Σεισμική συμπεριφορά – προσεισμικός και μετασεισμικός έλεγχος κατασκευών.
3. Αποτίμηση βαθμού και αιτίων βλάβης σε κατασκευές από ωπλισμένο ή/και προεντεταμένο σκυρόδεμα.
4. Σχεδιασμός επισκευών και ενισχύσεων δομικών στοιχείων και κατασκευών
5. Σεισμική τρωτότητα και σεισμικός κίνδυνος.
6. Ανάλυση και σχεδιασμός Γεφυρών και Ειδικών κατασκευών από ωπλισμένο ή/και προεντεταμένο σκυρόδεμα.
7. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία
8. Χρήση συνθετικών υλικών ως οπλισμός σκυροδέματος

Προσωπική Ιστοσελίδα:

Επικοινωνία:
τηλ: 25410 -79666, 25410-79637
Fax: 25410 – 79638
email: ak@duth.gr

Κτιριο/Γραφείο: Πολιτικών Μηχανικών 1ος όροφος
Διευθυνση: Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Βασ. Σοφίας 12.
Ξάνθη 67100

Βιογραφικό Curriculum Vitae