Κογκέτσωφ Αυρηλία / Kogketsof Avrilia


Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανώτερα Μαθηματικά

Προπτυχιακά μαθήματα:
1) Μαθηματική Ανάλυση
2) Γραμμική Άλγεβρα-Αναλυτική Γεωμετρία
3) Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
4) Διαφορικές Εξισώσεις
5) Πιθανότητες-Στατιστική
5) Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής σε Θέματα Μηχανικού
Μεταπτυχιακά μαθήματα:
1) Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
2) Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 2541079741
email: akogkets@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, 67100

Βιογραφικό Curriculum Vitae