Σάββα Αθηνά / Savva Athina


Βαθμίδα: Καθηγήτρια (ΦΕΚ 3,  τευχος Γ, 11-1-2016)

Τομέας/Εργαστήριο: Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδομικής και Δομικων Υλικών/Εργ. Δομικών Υλικών

Γνωστικό Αντικείμενο: Δομικά Υλικά – Σκυρόδεμα
Διδασκόμενα Μαθήματα
Προπτυχιακός κύκλος
Δομικά Υλικά Ι
Δομικά Υλικά ΙΙ
Ειδικά Θέματα Δομικων Υλικων
Τεχνολογία Ειδικών Σκυροδεμάτων

Μεταπτυχιακός κύκλος
Πειραματικές Μέθοδοι Τεχνολογίας και Ελέγχου Σκυροδέματος

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Πειραματική και ερευνητική μελέτη συμβατικών και καινοτόμων δομικών υλικών και σκυροδεμάτων για την κατασκευή, επισκευή και ανθεκτικότητα δομικών στοιχείων. Μηχανικές ιδιότητες, ανθεκτικότητα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων (χλωριόντα, ενανθρακωση, θειικά ιόντα), επίδραση υψηλων θερμοκρασιακών δράσεων σε σκυροδέματα υψηλής αντοχής και επιτελεστικότητας, σε φωτοπερατά σκυροδέματα, σε αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα και σε πράσινα σκυροδέματα με ανακυκλωμένα υλικά (ποζολάνες, βιομηχανικά παραπροϊόντα, φελλός, αδρανή από παλαιότερα σκυροδέματα κλπ), τόσο με άμεσες όσο και με έμμεσες μεθόδους.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79861
email: asavva@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κτήριο Β, Γραφείο Γ.2.6, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae