Ακράτος Σ. Χρήστος


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Όνομα/Name: Ακράτος Σ. Χρήστος / Akratos S. Christos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/ Assistant Professor
Τμήμα/Department: Πολιτικών Μηχανικών/ Civil Engineering
Ειδικότητα/Specialties: Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων/ Water resources and wastewater managmenent
Τηλέφωνο/Phone: 2541079660

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Διαχείριση υγρών απόβλητων, τεχνητοί υγρότοποι, αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείριση υδατικών πόρων.

Προπτυχιακά Μαθήματα:
Ζ.22.Ε.Υ Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων – Υγειονομική Μηχανική
Η.27.Υ.Υ Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ: 25410 – 79660
Φαξ:
Email: cakratos@civil.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae