Αχιλλοπούλου Δήμητρα


Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Τομέας Δομικών Κατασκευών
Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών
Γνωστικό Αντικείμενο: “Σχεδιασμός και Αποκατάσταση Κτιριακών Έργων”/ “Design and rehabilitation of buildings”

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
• Διάγνωση Κατασκευών με χρήση Υπερήχων/ Diagnosis of Structures using Guided Waves.
• Διεπιφάνειες- Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων/ Interfaces- Shear Transfer Mechanisms.
• Αποκατάσταση κτιρίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος με χρήση μανδυών ΩΣ/τεχνολογιών FRP /Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures using RC jackets/ FRP measures.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: Γραφείο +30 25410 79628
email: dimiachi@civil.duth.gr
Γραφείο: Κτήριο Β, γραφείο Γ.Β.3.5
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Ξάνθη 67100
ΦΕΚ διορισμού: 1547/2-10-2020 ΦΕΚ. τα. Γ

Βιογραφικό Curriculum Vitae