Μποτζώρης Γεώργιος / Botzoris Georgios


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός Μεταφορών – Ζήτηση για Μετακίνηση

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Ζ.16.Υ.Σ Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στη Συγκοινωνιακή Τεχνική
Η.19.Υ.Σ Σχεδιασμός Αεροδρομίων
Θ.14.Υ.Σ Σιδηροδρομική
ΣΤ.04.Υ.Κ Κυκλοφοριακή Τεχνική
ΣΤ.08.Ε.Κ Οικονομία Μεταφορών

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79435
Ιστοσελίδα: https://utopia.duth.gr/gbotzori/index.html
email: gbotzori@civil.duth.gr
Γραφείο: Κτήριο B, Γραφείο B.6.1, 1ος όροφος
Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών Εργων, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Σχεδιασμού-Οργάνωσης του Χώρου, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη.

Βιογραφικό Curriculum Vitae