Κολλάρος Γεώργιος / Kollaros Georgios


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79655
Φαξ: 25410-79642
email: gkoll@civil.duth.gr

Βιογραφικό Curriculum Vitae