Δόκας Ιωάννης / Dokas Ioannis


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ασφάλεια και Απόδοση Συστημάτων Μηχανικού

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Ασφάλεια και Προστασία Συστημάτων Μηχανικού, Αναλύσεις Επικινδυνότητας, Διερεύνηση Ατυχημάτων, Έγκαιρη Αντιμετώπιση Κινδύνων.

Ώρες Γραφείου για όσους φοιτητές θέλουν να συναντηθούν μαζί μου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη απο τις 9:00 έως τις 11:00.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ: 25410 – 79678
Φαξ: 25410- 79678
Email: idokas@civil.duth.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~idokas/
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae