Μάρκου Ιωάννης


Βαθμίδα: Καθηγητής

Τομέας: Γεωτεχνικής Μηχανικής

Γνωστικό Αντικείμενο: “Εδαφομηχανική – Θεμελιώσεις: Εργαστηριακή Έρευνα”

Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά
• Εδαφομηχανική
• Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου
• Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών
• Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα
• Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων
Μεταπτυχιακά
• «Χωμάτινα – Λιθόρριπτα Φράγματα» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
• Βελτίωση Εδαφών Με Ενέσεις
• Γεωσυνθετικά Υλικά
• Ινοπλισμένα Εδάφη
• Ιδιότητες και Συμπεριφορά Εδαφών (εργαστηριακή διερεύνηση)
• Διογκούμενες Άργιλοι
• Ευστάθεια Πρανών – Κατολισθήσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (25410) 79648
Fax: (25410) 79647
E-mail: imarkou@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Βασ. Σοφίας 12, 67100 ΞΑΝΘΗ

Βιογραφικό Curriculum Vitae