Καραγιάννης Χρήστος / Karagiannis Christos


Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Δομικών Κατασκευών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος σε σεισμικές δράσεις. Συμπεριφορά σε σεισμικές δράσεις. Επισκευές και ενισχύσεις στοιχείων και κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος. Πειραματική έρευνα. Συμπεριφορά στοιχείων σκυροδέματος υπό στρέψη.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79630
Φαξ: 25410-79636
email: karayan@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12. Ξάνθη 67100
Γραφείο: Πολιτικών Μηχανικών. 1ος όροφος

Βιογραφικό Curriculum Vitae