Γκυρτής Κωνσταντίνος / Gkyrtis Konstantinos


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοποιία και Οδοστρώματα

Προπτυχιακά μαθήματα:

  • Οδοποιία (3ο εξάμηνο)
  • Οδοστρώματα Ι (6ο εξάμηνο)
  • Οδοποιία ΙΙ (7ο εξάμηνο)
  • Οδοστρώματα ΙΙ (8ο εξάμηνο)
  • Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον (8ο εξάμηνο)

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 2541079654
email: kgkyrtis@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, 67100

Βιογραφικό Curriculum Vitae