Σίδερης Κοσμάς / Sideris Kosmas


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Δομικά υλικά – Τεχνολογία σκυροδέματος

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Τεχνολογία αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος, Ενυδάτωση ποζολανικών τσιμέντων, αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροΪόντων στη βιομηχανία σκυροδέματος, ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος

Προσωπική ιστοσελίδα: Πατήστε εδώ για τη μετάβαση στην προσωπική ιστοσελίδα

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79862
email: kksider@civil.duth.gr

Βιογραφικό Curriculum Vitae