Βασιλειάδης Λάζαρος / Vasileiadis Lazaros


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: Δομικών Κατασκευών
Γνωστικό Αντικείμενο: “Στατική και Δυναμική των Κατασκευών-Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης”

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Δ.Π.Θ.)
• ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι (5ου εξαμήνου)-συνδιδασκαλία με τον Καθ. κ. Α. Ελένα
• ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (6ου εξαμήνου)
• ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (8ου εξαμήνου)
• ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (9ου εξαμήνου)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΑ

Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα:
• Στατική και Δυναμική των Κατασκευών
• Αριθμητικές μέθοδοι στη Μηχανική των Κατασκευών
• Μη-γραμμικές καταστατικές σχέσεις δομικών υλικών
• Μηχανική της Θραύσης
• Ανισοτικά προβλήματα – φορείς με μονόπλευρους συνδέσμους
• Σεισμική αλληλεπίδραση παρακείμενων κατασκευών
• Επισκευές-ενισχύσεις κατασκευών
• Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων μεγάλης σπουδαιότητας
• Σεισμική μόνωση των κατασκευών
• Επεξεργασία σεισμικών επιταχυνσιογραφημάτων
• Ανάλυση, υπολογισμός και εφαρμογή σεισμικών παραμέτρων
• Χρήση συστημάτων παθητικής προστασίας στη Δυναμική των Κατασκευών-Εφαρμογές σε σύγχρονες και μνημειακές κατασκευές.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ και Φαξ: 25410-79625
email: lvasilia@civil.duth.gr, vasiliadis114@gmail.com
Διεύθυνση: Τομέας Δομικών Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100, Ελλάδα.

Βιογραφικό Curriculum Vitae