Ματσούκης Παναγής-Φωκίων / Matsoukis Panagis-Fokion


Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια Μηχανική με έμφαση στις αριθμητικές μεθόδους υπολογισμού

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79615
email: matsouk@civil.duth.gr