Κώνστα Μαρία / Konsta Maria


Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Συμπεριφορά και Ανθεκτικότητα Υλικών με Έμφαση στη Μηχανική της Θραύσης και τη Διάβρωση Σκυροδέματος και Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 155/18.8.2003, ΦΕΚ δημοσίευσης διορισμού 135/15.05.2006)

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79658
email: mkonsta@civil.duth.gr

Βιογραφικό Curriculum Vitae