Σπηλιώτης Μιχαήλ / Spiliotis Michail


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδραυλική- Διαχείριση Υδραυλικών Έργων

Επιστημονικά και Διδακτικά Ενδιαφέροντα: Yδραυλική των κλειστών και ανοικτών αγωγών, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Υδρεύσεις- Αποχετεύσεις Οικισμών, Τεχνική Υδρολογία, Ανάλυση πλημμυρικών φαινομένων (στοχαστική ανάλυση, μοντέλα μαύρου κουτιού, υδραυλική ανάλυση, εννοιολογικά μοντέλα), Εκτίμηση επιπτώσεων και προληπτικός σχεδιασμός για Ακραία Υδρολογικά γεγονότα (Πλημμύρες και Ξηρασίες), Διαχείριση Ταμιευτήρα περικλείοντας τον Προληπτικό Σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της Ξηρασίας, Διαχείριση Υδατικών Πόρων (συμπεριλαμβάνοντας τη Προσαρμοστική αντιμετώπιση, την Ολοκληρωμένη θεώρηση, και την αντιμετώπιση της Αβεβαιότητας), Βελτιστοποίηση και εφαρμογές της σε προβλήματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων, Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής και Συνόλων στην Πολύκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων και σε Ευφυή Συστήματα, Εφαρμογές της Ασαφούς λογικής στην τεχνολογία των υδατικών πόρων, Υδροπληροφορική.

Προπτυχιακά μαθήματα:
Υδραυλική (5 εξάμηνο)
Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών (8 εξάμηνο) (συνδιδασκαλία)
Εγγειοβελτιωτικά Έργα (8 εξάμηνο)
Διαχείριση υδατικών πόρων (9 εξάμηνο) (συνδιδασκαλία)
Υδροπληροφορική (6 εξάμηνο) (συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά μαθήματα:
Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συστημικό πλαίσιο (Επιλογής)
Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών (Επιλογής)
Στοχαστικά Ομοιώματα στην Υδρολογία (Επιλογής)
Υβριδικά Μοντέλα (στατιστικά και ασαφή) στην Υδραυλική Μηχανική (Επιλογής)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 25410-79613
Φαξ:
email: mspiliot@civil.duth.gr
Διευθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Γραφεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae