Αγγελίδης Παναγιώτης / Angelidis Panagiotis


Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Υδραυλικών Έργων
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Υδραυλική και Τεχνική Υδρολογία (ΦΕΚ διορισμού 1324/29-08-2020

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:

 • ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
 • ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

 • Διάθεση λυμάτων σε υδάτινο αποδέκτη – φλέβες θετικής και αρνητικής άνωσης.
 • Προσομοίωση της οριζόντιας βυθισμένης εξάπλωσης ρύπων στη θερμοκλινή θαλάσσιας περιοχής από διαχυτήρα.
 • Υδροδυναμική και περιβαλλοντική προσομοίωση ροών μεγάλης κλίμακας υπό την επίδραση ατμοσφαιρικής φόρτισης, της δύναμης Coriolis και παλίρροιας με σκοπό τη διερεύνηση της διάχυσης και διασποράς ρύπων.
 • Ρεύματα βαρύτητας.
 • Προσομοίωση ρύπανσης από μη σημειακές (εκτεταμένες) πηγές.
 • Προσομοίωση αέριας ρύπανσης από σημειακές, γραμμικές και κατανεμημένες πηγές.
 • Πλημμύρες σε μεγάλες υδρολογικές λεκάνες με παρουσία ή όχι φραγμάτων.
 • Διόδευση πλημμυρικών υδρογραφημάτων μέσω ποταμών και ταμιευτήρων.
 • Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικού κινδύνου λόγω ξηρασίας και ερημοποίησης – Δείκτες.

 

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~pangelid/

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79610
Φαξ:
email: pangelid@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Κτήριο Β΄, Γραφείο Α65,  Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων – Ξάνθης, 67100 Ξάνθη.

Βιογραφικό Curriculum Vitae