Ρουσάκης Θεόδωρος / Rousakis Theodoros


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά» (ΦΕΚ 1982  τεύχος τρίτο  7/12/2020)

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
· Πειραματική διερεύνηση ενίσχυσης και επισκευής με σύνθετα υλικά, στοιχείων σκυροδέματος ωπλισμένων ή μη, σχεδιασμένα με παλαιότερους ή και σύγχρονους κανονισμούς.
· Αναλυτική διερεύνηση και πρόταση σχέσεων σχεδιασμού για την επισκευή και ενίσχυση στοιχείων με σύνθετα υλικά.
· Αναλυτική προσομοίωση ενισχύσεων στοιχείων σκυροδέματος με σύνθετα υλικά με τη θεωρία της πλαστικότητας.
· Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία δομικών στοιχείων ωπλισμένου (ή μη) σκυροδέματος ενισχυμένων ή επισκευασμένων με σύνθετα υλικά.
· Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κατασκευών ΩΣ με ανάλυση υπερώθησης ή δυναμική ανελαστική βήμα προς βήμα ως προς το χρόνο ανάλυση και διερεύνηση ενίσχυσής τους με σύνθετα υλικά και ΙΣ.
· Προσεισμικός έλεγχος κατασκευών. Βελτίωση μεθοδολογίας ελέγχου σεισμικής ικανότητας κατασκευών ΩΣ μέσω μετασεισμικών ελέγχων. Διερεύνηση παραμέτρων τρωτότητας των κατασκευών σε σχέση με εμφανισθείσες βλάβες σε σεισμούς.
· Επεμβάσεις σε κατασκευές ΩΣ με μανδύες ΩΣ.
· Καινοτόμες τεχνικές επεμβάσεων σε Κατασκευές ΩΣ με ινοπλισμούς σύνθετων υλικών.
· Πειραματική και αναλυτική διερεύνηση της χρήσης των σχοινιών από ινοπλισμούς σύνθετων υλικών σε επεμβάσεις, σε συνδυασμό με άλλα σύνθετα υλικά (υβριδική επέμβαση) ή όχι (αντισεισμικές ενισχύσεις μέσω περίσφιγξης, ενίσχυση έναντι τέμνουσας, κάμψης κλπ).
· Αποτίμηση απομένουσας ωφέλιμης ζωής υφισταμενων κατασκευών και δομικών μελών υποβαλλόμενων σε φορτία κόπωσης (δοκοί γεφυρών κλπ) ή με διαβρωμένους χαλύβδινους οπλισμούς.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~trousak/

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79645
email: trousak@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, Προκάτ ΔΠΘ, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae