Ζευγώλης Ιωάννης E. / Zevgolis Ioannis E.


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Εργαστήριο: Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων

Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
• Πιθανοτικές και στοχαστικές μέθοδοι στη γεωτεχνική μηχανική
• Ανάλυση συμπεριφοράς γεωκατασκευών με αριθμητικές προσομοιώσεις
• Γεωτεχνική μηχανική στη μεταλλευτική, περιβαλλοντική γεωτεχνική

Προσωπική ιστοσελίδα: https://utopia.duth.gr/zevgolis

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Κτήριο Β, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Ξάνθη, ΤΚ 67100
Τηλ: 25410 79646
email: zevgolis@civil.duth.gr

Βιογραφικό Curriculum Vitae