Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διευθυντή προγράμματος τον Αν. Καθηγητή κ. Λάζαρο Βασιλειάδη.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η πρακτική εφαρμογή σε κλάδους Πολιτικού Μηχανικού, σχετικούς με τις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο του σχεδιασμού και των ειδικών τεχνολογιών των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κατεβάστε το αρχείο με τη Aναλυτική Περιγραφή του ΠΜΣ.
Κατεβάστε το αρχείο με τον Kανονισμό του ΠΜΣ.

 

Χρήσιμα Έγγραφα:
Αίτηση υποψηφιότητας
Έντυπο συμπληρωματικών στοιχείων
Συστατική Επιστολή Συστατική επιστολή (GR), Συστατική επιστολή (ΕΝ)
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019
ΦΕΚ ΠΜΣ

Διευθυντής Προγράμματος
Αν. Καθηγητής κ. Λάζαρος Βασιλειάδης.
email: lvasilia@civil.duth.gr
τηλ. 25410 79625

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προγράμματος
Kαθηγήτρια κα. Σάββα Αθηνά.
email: asavva@civil.duth.gr
τηλ. 25410 – 79861

Γραμματεία
Ελευθεράκου Βασιλική,
email: velefth@xan.duth.gr
τηλ. 25410 -79025