Όνομα/Name: -
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Ε.13.Ε.Κ Ε.13.Ε.Κ Marketing (Τμ. Μηχ. Παρ. και Δοίκ.)
Η.03.Υ.Κ Η.03.Υ.Κ Αγγλική Τεχνική Ορολογία
Ζ.14.Ε.Κ Ζ.14.Ε.Κ Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων Ι (Τμ. Αρχ. Μηχ.)
Η.15.Ε.Κ Η.15.Ε.Κ Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ΙΙ (Τμ. Αρχ. Μηχ.)
ΣΤ.13.Ε.Κ ΣΤ.13.Ε.Κ Διοικητική Λογιστική (Τμ. Μηχ. Παρ. και Δοίκ.)
Ι.01.Υ.Κ Ι.01.Υ.Κ Διπλωματική Εργασία
ΣΤ.07.Π.Κ ΣΤ.07.Π.Κ Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού (δίωρες διαλέξεις - μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)
ΣΤ.09.Ε.Κ ΣΤ.09.Ε.Κ Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019)
Γ.10.Ε.Κ Γ.10.Ε.Κ Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι (Τμ. Αρχ. Μηχ.)
Δ.11.Ε.Κ Δ.11.Ε.Κ Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ (Τμ. Αρχ. Μηχ.)
Α.09.Π.Κ Α.09.Π.Κ Ξένη Γλώσσα (Επίπεδο Αρχαρίων) -
Β.07.Π.Κ Β.07.Π.Κ Ξένη Γλώσσα (Μέσο Επίπεδο)
Ε.09.Ε.Κ Ε.09.Ε.Κ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Χώρου (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019)
Ι.02.Π.Κ Ι.02.Π.Κ Πρακτική Άσκηση
Ζ.15.Ε.Κ Ζ.15.Ε.Κ Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών (Τμ. ΗΜΜΥ)
Δ.08.Ε.Κ Δ.08.Ε.Κ Τερματικές Εγκαταστάσεις (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019)
Θ.19.Ε.Κ Θ.19.Ε.Κ Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Τμ. Μηχ. Παρ. και Διοίκ.)
Η.16.Ε.Κ Η.16.Ε.Κ Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας (Τμ. ΗΜΜΥ)
Θ.25.Ε.Υ Θ.25.Ε.Υ Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)
Ε.07.Π.Κ Ε.07.Π.Κ Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (δίωρες διαλέξεις - μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)