Όνομα/Name: Πανοσκάλτσης Βασίλειος / Panoskaltsis Vasileios
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Constitutive modeling of frictional materials (concrete materials and geomaterials). Reinforced concrete. Theories of Plasticity. Finite Plasticity. Viscoelasticity, Creep. Viscoplasticity, Damage Mechanics. Smart materials - Shape Memory Alloys. Constitutive modeling of asphalt concrete. Pavements. Analytical, Computational and Experimental Geomechanics. Earthquake Engineering and Nonlinear Dynamics. Material Metric. Building Physics. Computational Mechanics.
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79664
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
ΣΤ.10.Ε.Κ ΣΤ.10.Ε.Κ Θεωρία Πλαστικότητας στις Δομικές Κατασκευές
Γ.07.Υ.Κ Γ.07.Υ.Κ Φυσική