Όνομα/Name: Πανοσκάλτσης Βασίλειος / Panoskaltsis Vasileios
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
ΣΤ.10.Ε.Κ ΣΤ.10.Ε.Κ Θεωρία Πλαστικότητας στις Δομικές Κατασκευές
Γ.07.Υ.Κ Γ.07.Υ.Κ Φυσική