ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ


Για την ολοκλήρωση της εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού  έτους 2021-2022 στο Τμήμα Π.Μ. του Δ.Π.Θ.  (μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) θα πρέπει να υποβληθούν  ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το Τμήμα Π.Μ. θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής και υποβολής των δικαιολογητικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Π.Μ.

Ανακοίνωση για παράδοση βαθμού Διπλωματικής Εργασίας


Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θέλουν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία, πρέπει να ενημερώσουν τον επιβλέποντα Καθηγητή τους ώστε να στείλει στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 1/11/2021 το βαθμολόγιο της Διπλωματικής τους εργασίας

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών