ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη διεξαγωγή των μαθημάτων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 ξεκινούν Δευτέρα 5-10-2020.

Σημειώνεται ότι την πρώτη εβδομάδα, από 5 έως 9 Οκτωβρίου 2020 όλα τα μαθήματα για όλα τα εξάμηνα θα γίνουν εξ αποστάσεως. Ενώ από τις 14-10-2020 και μετά τα μαθήματα θα γίνονται ακριβώς όπως καθορίζονται από το πρόγραμμα διδασκαλίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για τους φοιτητές μόνο του 1  ου εξαμήνου θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τα links των μαθημάτων προκειμένου να τα παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως.

Οι φοιτητές από το 3 ο εξάμηνο και πάνω θα αναζητούν τον σύνδεσμο σύνδεσης για κάθε μάθημα για κάθε μάθημα στο αντίστοιχο e-class του μαθήματος (στην περιοχή έγγραφα ή ανακοινώσεις).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι φοιτητές του 9ου εξαμήνου, οφείλουν  από Οκτώβριο 2020 έως και 10 Ιανουαρίου 2021, να δηλώσουν διπλωματική εργασία στον Τομέα που επιθυμούν.

Έντυπο δήλωσης Διπλωματικής εργασίας  Έντυπο δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανανέωση εγγραφής – Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021


Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών:

 1. να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,
 2. να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2020-2021. (Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών χειμερινών εξαμήνων)
 3. οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου πρέπει να επιλέξουν πρώτα κατεύθυνση
 4. να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα.
 5. Οι φοιτητές επί πτυχίω πρέπει να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων)
 6. Όσοι φοιτητές επιλέξουν μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα, θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών από τα ωρολόγια προγράμματα των αντίστοιχων Τμημάτων

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής –Δήλωσης μαθημάτων από:

 

5/10/2020 έως και 14/10/2020

Εκτυπώνετε οπωσδήποτε το αποδεικτικό εγγραφής σας σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Εάν έχετε πρόβλημα με τη δήλωσή σας, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
Α. Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998, με αίτηση στο protocol@civil.duth.gr, όπου θα δηλώνουν τα μαθήματα.

Β. Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 μέχρι σήμερα, με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης

 • Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.
 • Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής σας δήλωσης και κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων, υποχρεούστε να ελέγχετε εάν η δήλωση μαθημάτων σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Παρακαλείστε να μην εισέρχεσθε στην εφαρμογή των Γραμματειών κατά τις ώρες 8:30-10:30 π.μ., λόγω εργασιών συντήρησης του συστήματος.
 • Σημειώνεται ότι, δεν θα δοθεί καμία παράταση εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας) θα πρέπει να αποσταλούν (MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
protocol@civil.duth.gr
τα παρακάτω δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 28.9.2020 έως και την Κυριακή  4.10.2020:

 1. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη η Αίτηση εγγραφής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (συνημμένο αρχείο) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σκαναρισμένη σε αρχείο .pdf)
 2. Η ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής που έγινε στο Υπουργείο σε αρχείο .pdf   (ανυπόγραφο αρχείο .pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου)
 3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (σε αρχείο .pdf )
 4. Μια μικρή φωτογραφία σε αρχείο .jpg* (πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

‘Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά να είναι μόνο σε μορφή αρχείου .pdf εκτός από τη φωτογραφία που θα είναι σε μορφή .jpg

 

Κωδικοί
Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, την αποστολή των στοιχείων από το Υπουργείο, την ηλεκτρονική αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών και τον έλεγχό τους, μπορεί να γίνει η παραλαβή των κωδικών που απαιτούνται για την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες όπως π.χ. αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών, δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας-ΠΑΣΟ κ.λπ (θα υπάρχει ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος όταν θα χορηγούνται οι κωδικοί).

Πιστοποιητικά χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και τη χορήγηση των προσωπικών κωδικών.

 

* Προδιαγραφές φωτογραφίας
Η φωτογραφία αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή σε ουδέτερο φόντο (τύπου ταυτότητας).

Για να γίνει δεκτή μία φωτογραφία θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 240 Χ 240 pixels, να είναι τύπου .jpg και το μέγεθος της να μην υπερβαίνει τα 2 Mbytes.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος