Αλλαγή ημερομηνιών εξέτασης «Γεωδαισία Ι» και «Δομικές μηχανές & οργάνωση εργοταξίων» λόγω αναστολής εκπαιδευτικού έργου εξαιτίας Ευρωεκλογών των επί πτυχίω φοιτητών/τριων


Αλλαγή ημερομηνιών εξέτασης «Γεωδαισία Ι» και «Δομικές μηχανές & οργάνωση εργοταξίων» λόγω αναστολής εκπαιδευτικού έργου εξαιτίας Ευρωεκλογών των επί πτυχίω φοιτητών/τριων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω αναστολής εκπαιδευτικού έργου εξαιτίας της διεξαγωγής Ευρωεκλογών, οι ημερομηνίες εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών/τριων οι οποίοι χρωστούν «Γεωδαισία Ι» ή και «Δομικές Μηχανές & Οργάνωση Εργοταξίων» αλλάζει από την Παρασκευή 07/06/24 σε:

  1. Γεωδαισία Ι Παρασκευή 14/06/2024 στην αίθουσα Γ.2.1 09:00 το πρωί
  2. Δομικές μηχανές & Οργάνωση Εργοταξίων Παρασκευή 14/06/2024 στην αίθουσα Γ.2.2 09:00 το πρωί

 

 

Οι διδάσκοντες

 

Αν. Καθηγητής Δόκας Ιωάννης

ΕΔΙΠ Καφούτης Γεώργιος

Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΨΥΣΥ)


Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΨΥΣΥ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)  σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Κοινωνική Ψυχιατρική» του ΔΠΘ πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο: «Στάσεις φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημίων έναντι των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)».
Η έρευνα έχει την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΔΠΘ.
Για  να πάρετε μέρος στην έρευνα μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://stsurvey.limequery.com/892831?lang=el