Ανανέωση εγγραφής των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Ξάνθη, 31/8/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.), οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, κατά τα ακαδημαϊκά έτη  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2021-2022 πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών διατριβών του Τμήματος, έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Την αίτηση ανανέωσης εγγραφής την υποβάλλει ο/η Υ.Δ. στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Τμήματος (protocol@civil.duth.gr), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει: α) να φέρει την υπογραφή της/του επιβλέπουσας/επιβλέποντος και β) να κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον/την Υ.Δ. και στα λοιπά μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Αίτηση-ανανέωσης εγγραφής_2021

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση του μαθήματος Στατική των Κατασκευών ΙΙ


Ανακοινώνεται ότι η εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση του μαθήματος «Στατική των Κατασκευών ΙΙ» του 6ου εξαμήνου, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 15:00-17:00, αλλάζει ώρα. Θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 29/9/2021 στις 15:30-17:30.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση του μαθήματος Λιμενικά Έργα


Ανακοινώνεται ότι η εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση του μαθήματος «Λιμενικά Έργα » του 7ου εξαμήνου, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 16:00-20:00, αλλάζει ώρα. Θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 29/9/2021 στις 17:30-21:00.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της με αρ. 30/15-7-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ,  στην εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα διεξαχθούν με την εξ αποστάσεως εξέταση.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης: από 23/8/2021 έως  29/8/2021

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση => Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν θα σταλούν στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.