Ηλιάδης Λάζαρος / Iliadis Lazaros


Βαθμίδα: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: MATLAB, Weka, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Ασαφής Λογική και Ασαφής Άλγεβρα, Μηχανική Μάθηση (Κατευθυνόμενη και μη), Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης, Ευφυείς πράκτορες-JADE, Συστήματα πραγματικού χρόνου, Internet of Things

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 2541079649 εσ.71649
email: liliadis@civil.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~liliadis/

Βιογραφικό  Curriculum Vitae