Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων


Ο Τομέας των Συγκοινωνιακών Έργων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Οδοποιίας, των Οδοστρωμάτων, της Κυκλοφοριακής Τεχνικής, της Οικονομίας Μεταφορών και Τερματικών Εγκαταστάσεων, της Συγκοινωνιακής Στατιστικής και της Θεωρίας σφαλμάτων, του Σχεδιασμού Αεροδρομίων, του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, της Σιδηροδρομικής, της Αξιολόγησης Δημοσίων Μέσων Μεταφοράς, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Ιστορίας Πόλης, των Απαλλοτριώσεων, των Στοιχείων Χαρτογραφίας, των Στοιχείων Φωτογραμμετρίας και των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία των οδών.

Στον Τομέα είναι ενταγμένα δύο εργαστήρια:

  1. της Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Σχεδιασμού-Οργάνωσης του Χώρου με Διευθύντρια την καθηγήτρια Μαρία Γιαννοπούλου (τηλ. 2541079701, mgian@civil.duth.gr). Στο Εργαστήριο ανήκουν και οι κκ καθηγητής Προφυλλίδης Βασίλειος και επικ. καθηγητής Μποτζώρης Γεώργιος και
  2. της Οδοποιίας, Οδοστρωμάτων και Οδικής Ασφάλειας με Διευθύντρια την αναπλ. καθηγήτρια Αντωνία Αθανασοπούλου (τηλ. 2541079654, anatha@civil.duth.gr). Στο Εργαστήριο ανήκουν και οι κκ καθηγητής Κοκκάλης Αλέξανδρος και αναπ. καθηγητής Κολλάρος Γεώργιος.

Διεύθυνση:
Προφυλλίδης Βασίλειος, Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79701-2
email: vprofill@civil.duth.gr