Τομέας Συγκοινωνιακών Εργων και Μεταφορών


Ο Τομέας των Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης, Διαχείρισης, Οικονομίας και Πολιτικής των Μεταφορών, της Οδοποιίας και των Οδοστρωμάτων, του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, της Κυκλοφοριακής Τεχνικής και της Οδικής Ασφάλειας, του Σχεδιασμού και Λειτουργίας Αεροδρομίων, του Σχεδιασμού και Λειτουργίας Σιδηροδρόμων, της Χωροταξίας και της Πολεοδομίας, της Αξιολόγησης Δημοσίων Μέσων Μεταφοράς, του Βιώσιμου Αστικού Σχεδιασμού και της Βιώσιμης Κινητικότητας, των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την Κατασκευή – Λειτουργία Μεταφορικών Υποδομών, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Συγκοινωνιακής Στατιστικής, της Θεωρίας Σφαλμάτων και των Προβλέψεων Μεταφορικής Ζήτησης, των Εφαρμογών Τηλεματικής και Τεχνητής Νοημοσύνης στις Μεταφορές.

Στον Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών ανήκουν οι:
Γιαννοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
Κοκκάλης Αλέξανδρος, Καθηγητής
Προφυλλίδης Βασίλειος, Καθηγητής
Μποτζώρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δύο Εργαστήρια είναι ενταγμένα και λειτουργούν στον Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών, τα εξής :
1. Οδοποιίας, Οδοστρωμάτων και Οδικής Ασφάλειας με Διευθυντή τον Καθηγητή Αλέξανδρο Κοκκάλη. Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
      • Σχεδιασμού, υπολογισμού και διαστασιολόγησης όλων των επιμέρους στοιχείων που συντελούν στην κατασκευή οδών
      • Συντήρησης – εκμετάλλευσης και ασφαλούς λειτουργίας οδών.

2. Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Σχεδιασμού-Οργάνωσης του Χώρου με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Μποτζώρη. Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
      • Συγκοινωνιακού σχεδιασμού οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης συγκοινωνιακών υποδομών,
      • Χωροταξικού και πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού.

Μπορείτε να δείτε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών.