ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΑΣΠ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΟΑΣΠ- ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ-1

ΟΑΣΠ ΣΕΙΣΜΟΣ- ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-1

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.pdf-1

Ανανέωση εγγραφής των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος


Ξάνθη, 28/8/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.), οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, κατά τα ακαδημαϊκά έτη  2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών διατριβών του Τμήματος, έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Την αίτηση ανανέωσης εγγραφής την υποβάλλει ο/η Υ.Δ. στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Τμήματος (protocol@civil.duth.gr), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει: α) να φέρει την υπογραφή της/του επιβλέπουσας/επιβλέποντος και β) να κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον/την Υ.Δ. και στα λοιπά μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

 

Αίτηση-ανανέωσης εγγραφής_2020

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ


ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ.pdf

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ _ ΓΣ ΣΧΟΛΗΣ